Έρευνα και φύλο. Πώς ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στην έρευνα που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

    Online Event

    20 Απριλίου 2021       10:00 -Δήλωση συμμετοχής: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldeivpz0qG9dtUO1HQKJlxyodGyqL-eqq?fbclid=IwAR1hvPbXibmxgB3-zb8kx8JhLb9HMzjnqrW5RFsMc5EcUnaGiX8fjN9wheg

Στα πλαίσια το ερευνητικού προ γράμματος GenderSMART, πραγματοποιείται διαδικτυακή παρουσίαση των ερευνητικών ομάδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίού Κύπρου που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στην έρευνα τους. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα ερευνητικά έργα:
- GenderSMART
- EWA (Empowering Women Athletes - Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες)
- Festem
- GenGapsDigi (Reducing gender gaps for the digital generation)
- UEFGM - Ενωμένοι Ευρωπαϊκή - Πλατφόρμα Γνώσης για την Eξάλειψη του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων &Femicide-MWF - Γυναικοκτονίες στις Μεσογειακές Χώρες.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα ελληνικά.

Facebook Event: https://fb.me/e/2a07YW7ri

 

Έρευνα και φύλο. Πώς ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στην έρευνα που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Δήλωση συμμετοχής: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldeivpz0qG9dtUO1HQKJlxyodGyqL-eqq?fbclid=IwAR1hvPbXibmxgB3-zb8kx8JhLb9HMzjnqrW5RFsMc5EcUnaGiX8fjN9wheg

Στα πλαίσια το ερευνητικού προ γράμματος GenderSMART, πραγματοποιείται διαδικτυακή παρουσίαση των ερευνητικών ομάδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίού Κύπρου που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στην έρευνα τους. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα ερευνητικά έργα:
- GenderSMART
- EWA (Empowering Women Athletes - Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες)
- Festem
- GenGapsDigi (Reducing gender gaps for the digital generation)
- UEFGM - Ενωμένοι Ευρωπαϊκή - Πλατφόρμα Γνώσης για την Eξάλειψη του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων &Femicide-MWF - Γυναικοκτονίες στις Μεσογειακές Χώρες.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα ελληνικά.

Facebook Event: https://fb.me/e/2a07YW7ri

 

2021-04-20T10:00
Έρευνα και φύλο. Πώς ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στην έρευνα που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Έρευνα και φύλο. Πώς ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στην έρευνα που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου;
10:00