Από την φοιτητική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον

    Online Event-Zoom Meeting

    06 Απριλίου 2021       18:30 - 19:30Join Zoom Meeting: https://bit.ly/3bUxrip 

Στo πλαίσιo των δράσεων του Δικτύου Ενίσχυσης της Μάθησης, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης παρουσιάζει το διαδικτυακό σεμινάριο: "Από τη φοιτητική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον".
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συζητήσει τη διαδικασία της μετάβασης που περνάει ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια όταν ετοιμάζεται να μπει στην αγορά εργασίας. Η προσέγγιση του θέματος θα είναι σε συναισθηματικό επίπεδο και σε πρακτικό. Θα συζητηθούν οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένας νεαρός επαγγελματίας και κριτήρια μιας επιτυχούς μετάβασης σε ένα καινούριο εργασιακό πλαίσιο. Παράλληλα, θα ζητηθούν θέματα όπως ποιες δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες/τριες; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλω με επαγγελματικό τρόπο τα προσόντα μου; Τι μπορεί να με ρωτήσουν στις συνεντεύξεις;
Ελάτε να συζητήσουμε τα ερωτήματα σας και προετοιμαστείτε ψυχολογικά και πρακτικά για την μετάβαση σας στο επόμενο κεφάλαιο μετά το πανεπιστήμιο.

Τhe primary focus of the seminar is to introduce the process of transition that a college students go through when they prepare themselves to get into the labor market. The seminar will approach this in an emotional and practical level. The challenges and hoops that a young professional has to jump through as well as the criteria of a successful adjustment to a new work place will be discussed. Meanwhile, topics such as what an employer might be looking for will be addressed. Which is the best way to promote in a professional way my skills? What might they ask at a work interview?
Join us to discuss your questions and concerns and get emotionally and practically ready to move on to the next chapter after college.

Εισηγητές:

  • Εβίτα Κατσιμίχα, MA, MPhil, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
  • Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Facebook Event: https://fb.me/e/1Jz4rzHeq

  

Από την φοιτητική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον

Join Zoom Meeting: https://bit.ly/3bUxrip 

Στo πλαίσιo των δράσεων του Δικτύου Ενίσχυσης της Μάθησης, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης παρουσιάζει το διαδικτυακό σεμινάριο: "Από τη φοιτητική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον".
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συζητήσει τη διαδικασία της μετάβασης που περνάει ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια όταν ετοιμάζεται να μπει στην αγορά εργασίας. Η προσέγγιση του θέματος θα είναι σε συναισθηματικό επίπεδο και σε πρακτικό. Θα συζητηθούν οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένας νεαρός επαγγελματίας και κριτήρια μιας επιτυχούς μετάβασης σε ένα καινούριο εργασιακό πλαίσιο. Παράλληλα, θα ζητηθούν θέματα όπως ποιες δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες/τριες; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλω με επαγγελματικό τρόπο τα προσόντα μου; Τι μπορεί να με ρωτήσουν στις συνεντεύξεις;
Ελάτε να συζητήσουμε τα ερωτήματα σας και προετοιμαστείτε ψυχολογικά και πρακτικά για την μετάβαση σας στο επόμενο κεφάλαιο μετά το πανεπιστήμιο.

Τhe primary focus of the seminar is to introduce the process of transition that a college students go through when they prepare themselves to get into the labor market. The seminar will approach this in an emotional and practical level. The challenges and hoops that a young professional has to jump through as well as the criteria of a successful adjustment to a new work place will be discussed. Meanwhile, topics such as what an employer might be looking for will be addressed. Which is the best way to promote in a professional way my skills? What might they ask at a work interview?
Join us to discuss your questions and concerns and get emotionally and practically ready to move on to the next chapter after college.

Εισηγητές:

  • Εβίτα Κατσιμίχα, MA, MPhil, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
  • Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Facebook Event: https://fb.me/e/1Jz4rzHeq

  

2021-04-06T18:30
Από την φοιτητική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον
Από την φοιτητική ζωή στο εργασιακό περιβάλλον
18:30