Κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της επιστήμης

    Online Event-Zoom Meeting

    16 Απριλίου 2021       09:30 - 10:30Αν και ιστορικά η επιστήμη παρουσιάζεται ως μια διαδικασία ανεξάρτητη από τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα των περιόδων τους, αυτή η διάλεξη θα επιχειρήσει να επιδείξει το αντίθετο. Μέσω κάποιων καλά εδραιωμένων νόμων και πορισμάτων σε μαθηματικά, φυσική και γεωλογία θα δούμε στην πραγματικότητα πως ανέκαθεν, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, πλαισιώνονται από πολιτικές πεποιθήσεις και κοινωνικά δρώμενα. Επιπλέον, θα αναρωτηθούμε πώς και αν αυτό συνεχίζει να συμβαίνει σε παρούσες τάσεις μεθόδων επιστημονικής έρευνας με συγκεκριμένη έμφαση στις εφαρμογές Artificial Intelligence και Machine Learning.

Εισηγητής: Οσβάλντο Εμίντιο Βάσκες Χατζηλύρα, Ερευνητής Arizona State University

Συνδεθείτε εδώ: https://bit.ly/3bUxrip 

 

 

Κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της επιστήμης

Αν και ιστορικά η επιστήμη παρουσιάζεται ως μια διαδικασία ανεξάρτητη από τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα των περιόδων τους, αυτή η διάλεξη θα επιχειρήσει να επιδείξει το αντίθετο. Μέσω κάποιων καλά εδραιωμένων νόμων και πορισμάτων σε μαθηματικά, φυσική και γεωλογία θα δούμε στην πραγματικότητα πως ανέκαθεν, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, πλαισιώνονται από πολιτικές πεποιθήσεις και κοινωνικά δρώμενα. Επιπλέον, θα αναρωτηθούμε πώς και αν αυτό συνεχίζει να συμβαίνει σε παρούσες τάσεις μεθόδων επιστημονικής έρευνας με συγκεκριμένη έμφαση στις εφαρμογές Artificial Intelligence και Machine Learning.

Εισηγητής: Οσβάλντο Εμίντιο Βάσκες Χατζηλύρα, Ερευνητής Arizona State University

Συνδεθείτε εδώ: https://bit.ly/3bUxrip 

 

 

2021-04-16T09:30
Κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της επιστήμης
Κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της επιστήμης
09:30