Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος εκπαίδευσης για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ+ (IENE 9)

    Online Event-Zoom Meeting

    06 Απριλίου 2021       17:00 - 19:00Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81844660458?pwd=VjV4aGxseXdpdFVxaE9SR1A0RXQ2UT09&fbclid=IwAR0yy3qbBciSPL7k6PRIwxRxHw0Rt14EhXdouNlAKU-dvJUopGRlSNMIEBI#success

To Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως εταίρος στο πιο πάνω Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+, μαζί με άλλα έξι εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Το έργο αυτό σκοπό έχει να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων όσον αφορά θέματα των ΛΟΑΤ+.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτύξει εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης για να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, βελτιώνοντας τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση τους στη διδασκαλία θεμάτων ΛΟΑΤ+. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος που να περιλαμβάνει τα άτομα ΛΟΑΤ+.

Το 2021 θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα Mαζικά Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα (ΜΟΟC) με στόχο την ευαισθητοποίηση των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας των ΛΟΑΤ+.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, ακαδημαικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, άτομα που ασχολούνται με θέματα ΛΟΑΤ+.

 

Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος εκπαίδευσης για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ+ (IENE 9)

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81844660458?pwd=VjV4aGxseXdpdFVxaE9SR1A0RXQ2UT09&fbclid=IwAR0yy3qbBciSPL7k6PRIwxRxHw0Rt14EhXdouNlAKU-dvJUopGRlSNMIEBI#success

To Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ως εταίρος στο πιο πάνω Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+, μαζί με άλλα έξι εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Το έργο αυτό σκοπό έχει να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων όσον αφορά θέματα των ΛΟΑΤ+.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτύξει εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης για να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, βελτιώνοντας τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση τους στη διδασκαλία θεμάτων ΛΟΑΤ+. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος που να περιλαμβάνει τα άτομα ΛΟΑΤ+.

Το 2021 θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα Mαζικά Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα (ΜΟΟC) με στόχο την ευαισθητοποίηση των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας των ΛΟΑΤ+.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, ακαδημαικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, άτομα που ασχολούνται με θέματα ΛΟΑΤ+.

 

2021-04-06T17:00
Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος εκπαίδευσης για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ+ (IENE 9)
Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος εκπαίδευσης για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ+ (IENE 9)
17:00