Ασφαλείς διαδικτυακές εξετάσεις στο MOODLE με το Safe Exam Browser (SEB)

    Online Event-Zoom Meeting

    07 Απριλίου 2021       18:00 - 19:00Join Zoom Meeting:  https://bit.ly/3bUxrip 

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Ασφαλείς διαδικτυακές εξετάσεις στο MOODLE με το Safe Exam Browser (SEB);"

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει το Safe Exam Browser (SEB) η χρήση του οποίου επιτρέπει τη διεξαγωγή πιο έγκυρων διαδικτυακών εξετάσεων σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον.

Το SEB είναι ένα plug-in το οποίο ενσωματώνεται με το περιβάλλον του Moodle και εφαρμόζεται στις εξετάσεις που υλοποιούνται με Quiz. Με την εκτέλεση του Quiz στο οποίο έχει εφαρμοστεί το SEB, ο φοιτητής/η φοιτήτρια εισέρχεται σε ένα διαφορετικό, ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορεί να βλέπει μόνο την εξέταση του. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, σε άλλες εφαρμογές και σε  πηγές/υλικό στον προσωπικό υπολογιστή του/της φοιτητή/φοιτήτριας αποτρέπεται. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η διεξαγωγή πιο έγκυρων διαδικτυακών εξετάσεων στο περιβάλλον του Moodle το αδιάβλητο των οποίων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση​.

Θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες χρήσης του SEB από το ακαδημαϊκό προσωπικό και από τους φοιτητές/φοιτήτριες καθώς επίσης χρήσιμες πληροφορίες για παραμέτρους του Moodle που επίσης συμβάλλουν στη διεξαγωγή πιο έγκυρων εξετάσεων.

Εισηγητής: Πανίκος Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Ασφαλείς διαδικτυακές εξετάσεις στο MOODLE με το Safe Exam Browser (SEB)

Join Zoom Meeting:  https://bit.ly/3bUxrip 

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Ασφαλείς διαδικτυακές εξετάσεις στο MOODLE με το Safe Exam Browser (SEB);"

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει το Safe Exam Browser (SEB) η χρήση του οποίου επιτρέπει τη διεξαγωγή πιο έγκυρων διαδικτυακών εξετάσεων σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον.

Το SEB είναι ένα plug-in το οποίο ενσωματώνεται με το περιβάλλον του Moodle και εφαρμόζεται στις εξετάσεις που υλοποιούνται με Quiz. Με την εκτέλεση του Quiz στο οποίο έχει εφαρμοστεί το SEB, ο φοιτητής/η φοιτήτρια εισέρχεται σε ένα διαφορετικό, ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορεί να βλέπει μόνο την εξέταση του. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, σε άλλες εφαρμογές και σε  πηγές/υλικό στον προσωπικό υπολογιστή του/της φοιτητή/φοιτήτριας αποτρέπεται. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η διεξαγωγή πιο έγκυρων διαδικτυακών εξετάσεων στο περιβάλλον του Moodle το αδιάβλητο των οποίων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση​.

Θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες χρήσης του SEB από το ακαδημαϊκό προσωπικό και από τους φοιτητές/φοιτήτριες καθώς επίσης χρήσιμες πληροφορίες για παραμέτρους του Moodle που επίσης συμβάλλουν στη διεξαγωγή πιο έγκυρων εξετάσεων.

Εισηγητής: Πανίκος Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής

 

2021-04-07T18:00
Ασφαλείς διαδικτυακές εξετάσεις στο MOODLE με το Safe Exam Browser (SEB)
Ασφαλείς διαδικτυακές εξετάσεις στο MOODLE με το Safe Exam Browser (SEB)
18:00