Ενημέρωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση

    Online Event-Zoom Meeting

    24 Μαρτίου 2021       19:00 -Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/89118728295?pwd=TWJyNzZrNjIwNUIrR0tNekpMUDVaZz09

Meeting ID: 891 1872 8295
Passcode: 921279

Ενημέρωση για το καινοτόμο διαδικτυακό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση – MA in Computer Assisted Language Learning - που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού, υφιστάμενους φοιτητές και απόφοιτους του προγράμματος και θα καλύψει θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών, τη φοιτητική εμπειρία και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

H ενημερώση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Ενημέρωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/89118728295?pwd=TWJyNzZrNjIwNUIrR0tNekpMUDVaZz09

Meeting ID: 891 1872 8295
Passcode: 921279

Ενημέρωση για το καινοτόμο διαδικτυακό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση – MA in Computer Assisted Language Learning - που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού, υφιστάμενους φοιτητές και απόφοιτους του προγράμματος και θα καλύψει θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών, τη φοιτητική εμπειρία και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

H ενημερώση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

2021-03-24T19:00
Ενημέρωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση
Ενημέρωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση
19:00