Παιδεία για τα Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα

   

    22 Μαρτίου 2021        -2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο για την Παιδεία για τα Μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «European MediaCoach Initiative» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "European MediaCoach Initiative -EMCI", με θέμα "Παιδεία για τα Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα".

Διοργανωτές: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ρόλος: Παρουσίαση

"Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ως απαραίτητο συστατικό της ψηφιακής πολιτότητας"

 Εισηγήτρια: Δρ. Ελένη Κύζα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Ιστοσελίδα συνεδρίου:

 https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3167%3A2021-03-04-11-33-05&catid=34%3A2010-06-02-08-27-34&Itemid=65&lang=el

Πρόγραμμα συνεδρίου: 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/anakoinoseis/2020_2021/20210304_emci_2nd_national_workshop.pdf

Απαιτείται εγγραφή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Παιδεία για τα Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα

2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο για την Παιδεία για τα Μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «European MediaCoach Initiative» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "European MediaCoach Initiative -EMCI", με θέμα "Παιδεία για τα Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα".

Διοργανωτές: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ρόλος: Παρουσίαση

"Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ως απαραίτητο συστατικό της ψηφιακής πολιτότητας"

 Εισηγήτρια: Δρ. Ελένη Κύζα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Ιστοσελίδα συνεδρίου:

 https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3167%3A2021-03-04-11-33-05&catid=34%3A2010-06-02-08-27-34&Itemid=65&lang=el

Πρόγραμμα συνεδρίου: 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/anakoinoseis/2020_2021/20210304_emci_2nd_national_workshop.pdf

Απαιτείται εγγραφή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

2021-03-22
Παιδεία για τα Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα
Παιδεία για τα Μέσα, κριτική σκέψη και ελευθερία της έκφρασης: προοπτικές και διλήμματα