Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές

    Online Event - Facebook Live

    26 Μαρτίου 2021       10:00 - 12:30Facebook Live:  Από τις σελίδες των συνδιοργανωτών στο Facebook
 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο μαζί με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία - ΤΕΠΑΚ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Λεμεσού συνδιοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Πρόγραμμα & Ομιλητές:

10.00 – 10.25:«Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπ αϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές»

  •  Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

10.25 – 11.10: «Το σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου στην Ευρώπη»  

  • Λουκάς Φουρλάς Ευρωβουλευτής – Μέλος ειδικής επιτροπής για τον Καρκίνο (BECA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Το σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου στην Ευρώπη»
  • Γιώργος Γεωργίου, Ευρωβουλευτής – Μέλος ειδικής επιτροπής για τον Καρκίνο (BECA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11.10 – 11.30: «To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού: επικαιροποιημένα δεδομένα και τάσεις»

  • Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας - ΤΕΠΑΚ

11.30 – 11.50: «Άτομα με εμπειρία καρκίνου στην Κύπρο. Σχέδιο δράσης και κυπριακή πραγματικότητα»

  • Νικόλας Φιλίππου, Εκτελεστικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ

11.50 – 12.30: Συζήτηση και απάντηση ερωτήσεων

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Γωγώ Αλεξανδρινού 

Facebook Event: https://fb.me/e/Dntwo5Iz

Πρόσκληση εκδηλωσης

 

Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές

Facebook Live:  Από τις σελίδες των συνδιοργανωτών στο Facebook
 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο μαζί με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία - ΤΕΠΑΚ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Λεμεσού συνδιοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Πρόγραμμα & Ομιλητές:

10.00 – 10.25:«Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπ αϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές»

  •  Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

10.25 – 11.10: «Το σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου στην Ευρώπη»  

  • Λουκάς Φουρλάς Ευρωβουλευτής – Μέλος ειδικής επιτροπής για τον Καρκίνο (BECA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Το σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου στην Ευρώπη»
  • Γιώργος Γεωργίου, Ευρωβουλευτής – Μέλος ειδικής επιτροπής για τον Καρκίνο (BECA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11.10 – 11.30: «To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού: επικαιροποιημένα δεδομένα και τάσεις»

  • Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας - ΤΕΠΑΚ

11.30 – 11.50: «Άτομα με εμπειρία καρκίνου στην Κύπρο. Σχέδιο δράσης και κυπριακή πραγματικότητα»

  • Νικόλας Φιλίππου, Εκτελεστικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ

11.50 – 12.30: Συζήτηση και απάντηση ερωτήσεων

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Γωγώ Αλεξανδρινού 

Facebook Event: https://fb.me/e/Dntwo5Iz

Πρόσκληση εκδηλωσης

 

2021-03-26T10:00
Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές
Το πρόγραμμα EU4Health και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου: Προκλήσεις και Προοπτικές
10:00