Ενημέρωση για Μεταπτυχιακά προγράμματα Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

    Online Event-Zoom Meeting

    17 Μαρτίου 2021       19:00 -



Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/88995912836?pwd=N1Z2aWV1NzBOS0ZTdnFXbDI4NEkyZz09&fbclid=IwAR1mbeUEmU50ROso8xFWlM6X8mcM8PWRrUTwN2tOWK81zu24KNnKzJL6I2w#success 

To Tμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιεί διαδικτυακή ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει.  Συγκεκριμένα, η ενημερώση αφορά στα προγράμματα επιπέδου μάστερ: MSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και MSc Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.


Ομιλητής: Δρ. Προκόπης Χρίστου, Ακαδημαϊκός Τμήματος 

Add event to calendar

Apple   Google   Office 365   Outlook   Outlook.com   Yahoo

Ενημέρωση για Μεταπτυχιακά προγράμματα Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/88995912836?pwd=N1Z2aWV1NzBOS0ZTdnFXbDI4NEkyZz09&fbclid=IwAR1mbeUEmU50ROso8xFWlM6X8mcM8PWRrUTwN2tOWK81zu24KNnKzJL6I2w#success 

To Tμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιεί διαδικτυακή ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει.  Συγκεκριμένα, η ενημερώση αφορά στα προγράμματα επιπέδου μάστερ: MSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και MSc Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.


Ομιλητής: Δρ. Προκόπης Χρίστου, Ακαδημαϊκός Τμήματος 

Add event to calendar

Apple   Google   Office 365   Outlook   Outlook.com   Yahoo

2021-03-17T19:00
Ενημέρωση για Μεταπτυχιακά προγράμματα Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
Ενημέρωση για Μεταπτυχιακά προγράμματα Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
19:00