Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας

    Online Event-Zoom Meeting

    17 Φεβρουαρίου 2021       16:00 - 17:00Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σε συνεργασία με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και εξωτερικούς συνεργάτες προσφέρουν σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για το εαρινό εξάμηνο με στόχο την καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας και την προαγωγή χρήσιμων δεξιοτήτων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων που συμμετέχουν, με θέμα:
«Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας»

Ομιλήτρια: Άννα Νικολάου, Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Σύντομη Περιγραφή: Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα ασχοληθεί με τη διαχείριση της σχέσης μεταξύ φοιτητή και επιβλέποντα καθηγητή κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής.

https://us02web.zoom.us/j/84379785615?pwd=WjQ4dDNOVG9yVWZ3eVlYY0tFUmE5QT09  
Meeting ID: 843 7978 5615
Passcode: 449986

Πρόσκληση

Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης σε συνεργασία με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και εξωτερικούς συνεργάτες προσφέρουν σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για το εαρινό εξάμηνο με στόχο την καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας και την προαγωγή χρήσιμων δεξιοτήτων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων που συμμετέχουν, με θέμα:
«Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας»

Ομιλήτρια: Άννα Νικολάου, Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Σύντομη Περιγραφή: Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα ασχοληθεί με τη διαχείριση της σχέσης μεταξύ φοιτητή και επιβλέποντα καθηγητή κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής.

https://us02web.zoom.us/j/84379785615?pwd=WjQ4dDNOVG9yVWZ3eVlYY0tFUmE5QT09  
Meeting ID: 843 7978 5615
Passcode: 449986

Πρόσκληση

2021-02-17T16:00
Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας
Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας
16:00