Η χρήση της εφαρμογής KAHOOT στα πλαίσια της μικτής μάθησης (blended learning): ένα παράδειγμα

    Online - Zoom Meeting

    26 Φεβρουαρίου 2021       18:00 - 19:00Η χρήση της εφαρμογής KAHOOT στα πλαίσια της μικτής μάθησης (blended learning): ένα παράδειγμα

Πρόσκληση

2021-02-26T18:00
Η χρήση της εφαρμογής KAHOOT στα πλαίσια της μικτής μάθησης (blended learning): ένα παράδειγμα
Η χρήση της εφαρμογής KAHOOT στα πλαίσια της μικτής μάθησης (blended learning): ένα παράδειγμα
18:00