Εξυπνες εφαρμογές Playposit, Flipgrid, και Lino για εμπλουτισμό διαδραστικών μαθημάτων και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών

    Online - Zoom Meeting

    25 Φεβρουαρίου 2021       16:00 - 17:00Εξυπνες εφαρμογές Playposit, Flipgrid, και Lino για εμπλουτισμό διαδραστικών μαθημάτων και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών

Πρόσκληση

2021-02-25T16:00
Εξυπνες εφαρμογές Playposit, Flipgrid, και Lino για εμπλουτισμό διαδραστικών μαθημάτων και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών
Εξυπνες εφαρμογές Playposit, Flipgrid, και Lino για εμπλουτισμό διαδραστικών μαθημάτων και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών
16:00