Δεξιότητες αποτελεσματικής μελέτης εξ αποστάσεως: Πώς μπορώ να μαθαίνω πιο αποτελεσματικά;

    Online - Zoom Meeting

    09 Φεβρουαρίου 2021       09:30 - 10:30Δεξιότητες αποτελεσματικής μελέτης εξ αποστάσεως: Πώς μπορώ να μαθαίνω πιο αποτελεσματικά;

Πρόσκληση

2021-02-09T09:30
Δεξιότητες αποτελεσματικής μελέτης εξ αποστάσεως: Πώς μπορώ να μαθαίνω πιο αποτελεσματικά;
Δεξιότητες αποτελεσματικής μελέτης εξ αποστάσεως: Πώς μπορώ να μαθαίνω πιο αποτελεσματικά;
09:30