Ακροβασία στο σχοινί της πανδημίας: Ισορροπώντας για “κανονικότητα” εν μέσω “μη κανονικότητας"

    Online Event-Zoom Meeting

    02 Φεβρουαρίου 2021       17:00 - 18:00 

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom: http://bit.ly/3qZuWkS 

Πανδημία COVID19. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση. Ένας χρόνος μετά, κολυμπώντας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τόσοι πολλοί ρόλοι σε ένα μόνο πλαίσιο, φαντάζει τόσο σουρρεάλ. Η αίσθηση περίεργη. Πώς συνδυάζουμε τις υποχρεώσεις μας, πώς ανακάμπτουμε, και πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας. 
 
Εισηγήτρια: Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Facebook Event: https://fb.me/e/208RayMsh 

Invitation

Ακροβασία στο σχοινί της πανδημίας: Ισορροπώντας για “κανονικότητα” εν μέσω “μη κανονικότητας"

 

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom: http://bit.ly/3qZuWkS 

Πανδημία COVID19. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση. Ένας χρόνος μετά, κολυμπώντας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τόσοι πολλοί ρόλοι σε ένα μόνο πλαίσιο, φαντάζει τόσο σουρρεάλ. Η αίσθηση περίεργη. Πώς συνδυάζουμε τις υποχρεώσεις μας, πώς ανακάμπτουμε, και πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας. 
 
Εισηγήτρια: Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Facebook Event: https://fb.me/e/208RayMsh 

Invitation

2021-02-02T17:00
Ακροβασία στο σχοινί της πανδημίας: Ισορροπώντας για “κανονικότητα” εν μέσω “μη κανονικότητας"
Ακροβασία στο σχοινί της πανδημίας: Ισορροπώντας για “κανονικότητα” εν μέσω “μη κανονικότητας"
17:00