Υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές

    Online Event-Zoom Meeting

    28 Ιανουαρίου 2021       18:00 -Η παρουσίαση θα ασχοληθεί με ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας διδακτορικού επιπέδου από υποτροφίες στην Κύπρο. Εκτός από παρουσίαση των διαφόρων ευκαιριών που υπάρχουν και επιτυχημένων προτάσεων για την κάθε υποτροφία, οι συμμετέχοντες θα δουν tips & tricks, dos and don’ts που μπορούν να εφαρμόσουν σε οποιασδήποτε μορφή αίτησης για χρηματοδότηση και περιλαμβάνουν: δομή βιογραφικού σημειώματος, παραδείγματα περιγραφής του θέματος διδακτορικού, παραδείγματα συστατικών επιστολών και personal statement.

Η παρουσίαση απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Εισηγητής: Ο Ανδρέας Παπαλλάς είναι διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το 2019 και ερευνητικός συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2017. Έχει λάβει χρηματοδότηση για το διδακτορικό του σε μορφή υποτροφίας από το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το Ίδρυμα Κτωρίδη και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακο στην Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό από το πανεπιστήμιο του Cambridge και πτυχίο στον ίδιο κλάδο από το πανεπιστήμιο του Sheffield. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό που έχουν εξασφαλίσει πέραν των €500.000 για το πανεπιστήμιο.

Zoom meeting: http://bit.ly/3pe3yPD

Facebook Event: https://fb.me/e/Wjrbkw7O 

Πρόσκληση

Υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές

Η παρουσίαση θα ασχοληθεί με ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας διδακτορικού επιπέδου από υποτροφίες στην Κύπρο. Εκτός από παρουσίαση των διαφόρων ευκαιριών που υπάρχουν και επιτυχημένων προτάσεων για την κάθε υποτροφία, οι συμμετέχοντες θα δουν tips & tricks, dos and don’ts που μπορούν να εφαρμόσουν σε οποιασδήποτε μορφή αίτησης για χρηματοδότηση και περιλαμβάνουν: δομή βιογραφικού σημειώματος, παραδείγματα περιγραφής του θέματος διδακτορικού, παραδείγματα συστατικών επιστολών και personal statement.

Η παρουσίαση απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Εισηγητής: Ο Ανδρέας Παπαλλάς είναι διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το 2019 και ερευνητικός συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2017. Έχει λάβει χρηματοδότηση για το διδακτορικό του σε μορφή υποτροφίας από το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το Ίδρυμα Κτωρίδη και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακο στην Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό από το πανεπιστήμιο του Cambridge και πτυχίο στον ίδιο κλάδο από το πανεπιστήμιο του Sheffield. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό που έχουν εξασφαλίσει πέραν των €500.000 για το πανεπιστήμιο.

Zoom meeting: http://bit.ly/3pe3yPD

Facebook Event: https://fb.me/e/Wjrbkw7O 

Πρόσκληση

2021-01-28T18:00
Υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές
Υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές
18:00