Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

    Διαδικτυακά - Zoom meeting

    05 Φεβρουαρίου 2021       17:00 -Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Πρόσκληση

2021-02-05T17:00
Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
17:00