Δημοσιεύοντας το πρώτο επιστημονικό άρθρο: τεχνικές συγγραφής και δημοσίευσης

    Διαδικτυακά

    19 Νοεμβρίου 2020       17:30 - 18:30Πρόσκληση

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

Δημοσιεύοντας το πρώτο επιστημονικό άρθρο: τεχνικές συγγραφής και δημοσίευσης

Πρόσκληση

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

2020-11-19T17:30
Δημοσιεύοντας το πρώτο επιστημονικό άρθρο: τεχνικές συγγραφής και δημοσίευσης
Δημοσιεύοντας το πρώτο επιστημονικό άρθρο: τεχνικές συγγραφής και δημοσίευσης
17:30