Πώς να κάνω επανάληψη της ύλης με μεθοδικό τρόπο;

    Διαδικτυακά

    16 Νοεμβρίου 2020       14:30 - 15:30Πρόσκληση

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

 

Πώς να κάνω επανάληψη της ύλης με μεθοδικό τρόπο;

Πρόσκληση

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

 

2020-11-16T14:30
Πώς να κάνω επανάληψη της ύλης με μεθοδικό τρόπο;
Πώς να κάνω επανάληψη της ύλης με μεθοδικό τρόπο;
14:30