Από έρευνα σε Start-up

    Διαδικτυακά

    11 Νοεμβρίου 2020       17:30 - 18:30Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

Πρόσκληση

Από έρευνα σε Start-up

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:
https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

Πρόσκληση

2020-11-11T17:30
Από έρευνα σε Start-up
Από έρευνα σε Start-up
17:30