Διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών μέσω διεθνών διαδικτυακών συνεργασιών

    Διαδικτυακά

    27 Οκτωβρίου 2020       11:00 - 12:00Διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών μέσω διεθνών διαδικτυακών συνεργασιών

Πρόσκληση

2020-10-27T11:00
Διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών μέσω διεθνών διαδικτυακών συνεργασιών
Διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών μέσω διεθνών διαδικτυακών συνεργασιών
11:00