Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: προκλήσεις και προοπτικές

    Διαδικτυακά

    11 Νοεμβρίου 2020       19:00 -Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: προκλήσεις και προοπτικές

Πρόσκληση

2020-11-11T19:00
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: προκλήσεις και προοπτικές
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: προκλήσεις και προοπτικές
19:00