Προετοιμασία και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων: Μύθοι και Πραγματικότητες

    Διαδικτυακά

    15 Οκτωβρίου 2020       10:00 - 11:00Προετοιμασία και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων: Μύθοι και Πραγματικότητες

Πρόσκληση

2020-10-15T10:00
Προετοιμασία και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων: Μύθοι και Πραγματικότητες
Προετοιμασία και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων: Μύθοι και Πραγματικότητες
10:00