Τεχνικές διαχείρισης χρόνου

    Διαδικτυακά

    29 Σεπτεμβρίου 2020       15:00 - 16:00Τεχνικές διαχείρισης χρόνου

Πρόσκληση

Invitation

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

 

2020-09-29T15:00
Τεχνικές διαχείρισης χρόνου
Τεχνικές διαχείρισης χρόνου
15:00