Διαχείριση άγχους σχετικά με την κρίση Covid-19

    Διαδικτυακά

    06 Οκτωβρίου 2020       15:00 - 16:00Διαχείριση άγχους σχετικά με την κρίση Covid-19

Πρόσκληση

Invitation

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/mar-tnw-wlc-t2p

2020-10-06T15:00
Διαχείριση άγχους σχετικά με την κρίση Covid-19
Διαχείριση άγχους σχετικά με την κρίση Covid-19
15:00