Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων

    Αίθουσα 6, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    30 Σεπτεμβρίου 2017       12:00 - 13:00Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων

2017-09-30T12:00
Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων
Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων
12:00