Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ισότητα για Ποιότητα στα Πανεπιστήμια

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    09 Μαρτίου 2020       11:00 - 13:30Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ισότητα για Ποιότητα στα Πανεπιστήμια

Πρόσκληση

2020-03-09T11:00
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ισότητα για Ποιότητα στα Πανεπιστήμια
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ισότητα για Ποιότητα στα Πανεπιστήμια
11:00