Ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας: Remedica Open Access Author Fund

    Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο Πρυτανείας

    05 Μαρτίου 2020       09:30 -Ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας: Remedica Open Access Author Fund

Πρόσκληση

2020-03-05T09:30
Ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας: Remedica Open Access Author Fund
Ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας: Remedica Open Access Author Fund
09:30