∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 2020: Κρατάμε τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες των φυτών μακριά από το νησί μας

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    18 Μαρτίου 2020       10:00 - 14:00∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 2020: Κρατάμε τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες των φυτών μακριά από το νησί μας

Πρόσκληση

2020-03-18T10:00
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 2020: Κρατάμε τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες των φυτών μακριά από το νησί μας
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 2020: Κρατάμε τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες των φυτών μακριά από το νησί μας
10:00