Βιώσιμα Αστικά Οικοσυστήματα

    Αίθουσα 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (1ος όροφος)

    13 Φεβρουαρίου 2020       18:30 -Βιώσιμα Αστικά Οικοσυστήματα

Πρόσκληση

2020-02-13T18:30
Βιώσιμα Αστικά Οικοσυστήματα
Βιώσιμα Αστικά Οικοσυστήματα
18:30