Τα Προσωπικά ∆εδομένα και τα Πνευματικά ∆ικαιώματα

    ∆ημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Εκδηλώσεων

    11 Δεκεμβρίου 2019       15:00 - 18:00Τα Προσωπικά ∆εδομένα και τα Πνευματικά ∆ικαιώματα

Πρόσκληση

2019-12-11T15:00
Τα Προσωπικά ∆εδομένα και τα Πνευματικά ∆ικαιώματα
Τα Προσωπικά ∆εδομένα και τα Πνευματικά ∆ικαιώματα
15:00