Πώς οι βιβλιοθήκες προετοιμάζουν τους πολίτες του 21ου αιώνα: πληροφοριακός γραμματισμός και άλλα είδη γραμματισμού

    Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    09 Δεκεμβρίου 2019       8:00 - 16:00Πώς οι βιβλιοθήκες προετοιμάζουν τους πολίτες του 21ου αιώνα: πληροφοριακός γραμματισμός και άλλα είδη γραμματισμού

Πρόσκληση

2019-12-09T8:00
Πώς οι βιβλιοθήκες προετοιμάζουν τους πολίτες του 21ου αιώνα: πληροφοριακός γραμματισμός και άλλα είδη γραμματισμού
Πώς οι βιβλιοθήκες προετοιμάζουν τους πολίτες του 21ου αιώνα: πληροφοριακός γραμματισμός και άλλα είδη γραμματισμού
8:00