Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας

    Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

    16 Δεκεμβρίου 2019       09:00 - 17:00Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας

WeAre#EuropeForCulture  16 – 20 Δεκεμβρίου 2019, 09:00 - 17:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένη, Λευκωσία

Πρόγραμμα:

16 – 20 Δεκεμβρίου 2019:  Πληθοπορισμός, ψηφιοποίηση και συνδημιουργία

18  Δεκεμβρίου 2019:  Παρουσίαση της Έκθεσης

Η ΜΝΗΜΗ και ο κόσμος της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του εικοστού αιώνα.

Γιορτάζουμε την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας οικογενειακές σας ιστορίες και τη μνήμη των γονιών σας.

Ελάτε να προσθέσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, της μαρτυρίας, της μνήμης και ταυτότητάς σας στη μεγαλύτερη εικόνα της Ευρώπης.

Εμπλακείτε δυναμικά και κερδίστε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες σε μια μεγάλη τελική εκδήλωση τον Φεβρουάριο του 2020.

https://www.facebook.com/events/449511569017088/

Πρόσκληση

Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας

Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας

WeAre#EuropeForCulture  16 – 20 Δεκεμβρίου 2019, 09:00 - 17:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένη, Λευκωσία

Πρόγραμμα:

16 – 20 Δεκεμβρίου 2019:  Πληθοπορισμός, ψηφιοποίηση και συνδημιουργία

18  Δεκεμβρίου 2019:  Παρουσίαση της Έκθεσης

Η ΜΝΗΜΗ και ο κόσμος της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του εικοστού αιώνα.

Γιορτάζουμε την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας οικογενειακές σας ιστορίες και τη μνήμη των γονιών σας.

Ελάτε να προσθέσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, της μαρτυρίας, της μνήμης και ταυτότητάς σας στη μεγαλύτερη εικόνα της Ευρώπης.

Εμπλακείτε δυναμικά και κερδίστε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες σε μια μεγάλη τελική εκδήλωση τον Φεβρουάριο του 2020.

https://www.facebook.com/events/449511569017088/

Πρόσκληση

2019-12-16T09:00
Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας
Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας
09:00