Εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνικών για έγκυρη οικολογική αξιολόγηση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    18 Νοεμβρίου 2019       17:00 - 18:30Εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνικών για έγκυρη οικολογική αξιολόγηση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας

Πρόσκληση

2019-11-18T17:00
Εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνικών για έγκυρη οικολογική αξιολόγηση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας
Εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνικών για έγκυρη οικολογική αξιολόγηση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας
17:00