Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύζευξης πολλαπλών κλιμάκων μήκους-χρόνου για τη μοντελοποίηση συνθετών υλικών

    Αίθουσα 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    12 Νοεμβρίου 2019       17:00 - 18:30Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύζευξης πολλαπλών κλιμάκων μήκους-χρόνου για τη μοντελοποίηση συνθετών υλικών

Πρόσκληση

2019-11-12T17:00
Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύζευξης πολλαπλών κλιμάκων μήκους-χρόνου για τη μοντελοποίηση συνθετών υλικών
Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύζευξης πολλαπλών κλιμάκων μήκους-χρόνου για τη μοντελοποίηση συνθετών υλικών
17:00