ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ (29-30 Νοε): Η πολιτική για την αναπηρία. Η αναπηρία για την πολιτική

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    29 Νοεμβρίου 2019       09:30 - 16:00ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ (29-30 Νοε): Η πολιτική για την αναπηρία. Η αναπηρία για την πολιτική

Πρόσκληση

2019-11-29T09:30
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ (29-30 Νοε): Η πολιτική για την αναπηρία. Η αναπηρία για την πολιτική
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ (29-30 Νοε): Η πολιτική για την αναπηρία. Η αναπηρία για την πολιτική
09:30