Παγκύπρια Επιστημονική Ημερίδα: Θεραπευτικές προσεγγίσεις παιδιών με Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες - Νεότερες Απόψεις και δεδομένα

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    16 Νοεμβρίου 2019       08:30 - 13:30Παγκύπρια Επιστημονική Ημερίδα: Θεραπευτικές προσεγγίσεις παιδιών με Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες - Νεότερες Απόψεις και δεδομένα

Πρόσκληση

2019-11-16T08:30
Παγκύπρια Επιστημονική Ημερίδα: Θεραπευτικές προσεγγίσεις παιδιών με Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες - Νεότερες Απόψεις και δεδομένα
Παγκύπρια Επιστημονική Ημερίδα: Θεραπευτικές προσεγγίσεις παιδιών με Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες - Νεότερες Απόψεις και δεδομένα
08:30