Προσωπική Ανάπτυξη και Επαγγελματική Ανέλιξη στον Τομέα Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Κύπρο

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    13 Νοεμβρίου 2019       18:00 - 20:00Προσωπική Ανάπτυξη και Επαγγελματική Ανέλιξη στον Τομέα Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Κύπρο

Πρόσκληση

2019-11-13T18:00
Προσωπική Ανάπτυξη και Επαγγελματική Ανέλιξη στον Τομέα Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Κύπρο
Προσωπική Ανάπτυξη και Επαγγελματική Ανέλιξη στον Τομέα Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Κύπρο
18:00