Ερευνητικά αποτελέσματα (12 μήνες) του Προγράμματος DELIVER (ENTERPRISES/0916/0083)

    Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    30 Οκτωβρίου 2019       16:00 - 17:30Προσκαλείστε σε εκδήλωση διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων (12 μήνες) του Προγράμματος DELIVER (ENTERPRISES/0916/0083) που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες φορείς είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Golden Donkeys Farm και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το DELIVER εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής σκόνης γαϊδουρινού γάλακτος με χρήση ήπιας επεξεργασίας (ακτινοβολία UV και λυοφιλίωση) για  διατήρηση των βιοδραστικών του συστατικών.

 

 

Ερευνητικά αποτελέσματα (12 μήνες) του Προγράμματος DELIVER (ENTERPRISES/0916/0083)

Προσκαλείστε σε εκδήλωση διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων (12 μήνες) του Προγράμματος DELIVER (ENTERPRISES/0916/0083) που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες φορείς είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Golden Donkeys Farm και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το DELIVER εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής σκόνης γαϊδουρινού γάλακτος με χρήση ήπιας επεξεργασίας (ακτινοβολία UV και λυοφιλίωση) για  διατήρηση των βιοδραστικών του συστατικών.

 

 

2019-10-30T16:00
Ερευνητικά αποτελέσματα (12 μήνες) του Προγράμματος DELIVER (ENTERPRISES/0916/0083)
Ερευνητικά αποτελέσματα (12 μήνες) του Προγράμματος DELIVER (ENTERPRISES/0916/0083)
16:00