Ισότητα των Φύλων στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    14 Οκτωβρίου 2019       18:00 - 20:30Ισότητα των Φύλων στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα

Πρόσκληση

2019-10-14T18:00
Ισότητα των Φύλων στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα
Ισότητα των Φύλων στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα
18:00