Αφήγηση Παραμυθιού: «∆εν μου αρέσει το διάβασμα»

    ∆ημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού

    05 Οκτωβρίου 2019       10:00 - 11:00Αφήγηση Παραμυθιού: «∆εν μου αρέσει το διάβασμα»

Πρόσκληση

2019-10-05T10:00
Αφήγηση Παραμυθιού: «∆εν μου αρέσει το διάβασμα»
Αφήγηση Παραμυθιού: «∆εν μου αρέσει το διάβασμα»
10:00