Εκδήλωση προς τιμή ∆ρος Βάσου Καραγιώργη

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    10 Οκτωβρίου 2019       19:00 -Εκδήλωση προς τιμή ∆ρος Βάσου Καραγιώργη

Πρόσκληση

2019-10-10T19:00
Εκδήλωση προς τιμή ∆ρος Βάσου Καραγιώργη
Εκδήλωση προς τιμή ∆ρος Βάσου Καραγιώργη
19:00