Κλινικός Συλλογισμός στην Αξιολόγηση Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση / Συστήματα Ταξινόμησης. Πολυθεματική Προσέγγιση

    Αίθουσα 3, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    07 Σεπτεμβρίου 2019       16:00 - 20:00Κλινικός Συλλογισμός στην Αξιολόγηση Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση / Συστήματα Ταξινόμησης. Πολυθεματική Προσέγγιση

Πρόσκληση

2019-09-07T16:00
Κλινικός Συλλογισμός στην Αξιολόγηση Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση / Συστήματα Ταξινόμησης. Πολυθεματική Προσέγγιση
Κλινικός Συλλογισμός στην Αξιολόγηση Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση / Συστήματα Ταξινόμησης. Πολυθεματική Προσέγγιση
16:00