Σεμινάριο - Εργαστήρι φωνητικής και ορθοφωνίας ΦΩΝΗ: Προβλήματα και λύσεις

    Αίθουσα διαλέξεων 6, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    28 Ιουνίου 2019       09:30 -Σεμινάριο - Εργαστήρι φωνητικής και ορθοφωνίας ΦΩΝΗ: Προβλήματα και λύσεις

Πρόσκληση

2019-06-28T09:30
Σεμινάριο - Εργαστήρι φωνητικής και ορθοφωνίας ΦΩΝΗ: Προβλήματα και λύσεις
Σεμινάριο - Εργαστήρι φωνητικής και ορθοφωνίας ΦΩΝΗ: Προβλήματα και λύσεις
09:30