Υδρογονάνθρακες: Xρήση τους στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί κίνδυνοι υγείας

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    29 Μαΐου 2019       18:00 -Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας 2019, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συμπεριέλαβε την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί  κίνδυνοι υγείας που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγείας του ΤΕΠΑΚ (ανοιχτή για το κοινό).  
 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου, 6μ.μ. στο Αμφιθέατρο 2 στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ. 
 
Η συγκεκριμένη εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες και θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έργου EXPOSOGAS Twinning Horizon2020. Η εκδήλωση θα είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που άπτονται της χρήσης υδρογονανθράκων στην καθημερινότητά μας, τα πιθανά σενάρια έκθεσης μας που εμπερικλείουν πιθανή αύξηση ρίσκου υγείας και πως μπορούμε να προστατευτούμε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.exposogas.eu

   

Υδρογονάνθρακες: Xρήση τους στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί κίνδυνοι υγείας

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας 2019, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συμπεριέλαβε την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί  κίνδυνοι υγείας που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγείας του ΤΕΠΑΚ (ανοιχτή για το κοινό).  
 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου, 6μ.μ. στο Αμφιθέατρο 2 στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ. 
 
Η συγκεκριμένη εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες και θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έργου EXPOSOGAS Twinning Horizon2020. Η εκδήλωση θα είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που άπτονται της χρήσης υδρογονανθράκων στην καθημερινότητά μας, τα πιθανά σενάρια έκθεσης μας που εμπερικλείουν πιθανή αύξηση ρίσκου υγείας και πως μπορούμε να προστατευτούμε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.exposogas.eu

   

2019-05-29T18:00
Υδρογονάνθρακες: Xρήση τους στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί κίνδυνοι υγείας
Υδρογονάνθρακες: Xρήση τους στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί κίνδυνοι υγείας
18:00