Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    18 Ιουνίου 2019       18:30 -Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας

Πρόσκληση

2019-06-18T18:30
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονομίας
18:30