Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

    ∆ημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού

    18 Ιουνίου 2019       18:00 -



Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

Πρόσκληση

2019-06-18T18:00
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
18:00