Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με Ηλιακή Ενέργεια. Εγκατάσταση Συστήματος Ηλιακού Παραβολικού Συλλέκτη για Παραγωγή Ατμού για Πρώτη Φορά σε Βιομηχανία της Κύπρου

    KEAN Soft Drinks Ltd

    18 Ιουνίου 2019       14:00 -Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με Ηλιακή Ενέργεια. Εγκατάσταση Συστήματος Ηλιακού Παραβολικού Συλλέκτη για Παραγωγή Ατμού για Πρώτη Φορά σε Βιομηχανία της Κύπρου

Πρόσκληση

2019-06-18T14:00
Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με Ηλιακή Ενέργεια. Εγκατάσταση Συστήματος Ηλιακού Παραβολικού Συλλέκτη για Παραγωγή Ατμού για Πρώτη Φορά σε Βιομηχανία της Κύπρου
Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με Ηλιακή Ενέργεια. Εγκατάσταση Συστήματος Ηλιακού Παραβολικού Συλλέκτη για Παραγωγή Ατμού για Πρώτη Φορά σε Βιομηχανία της Κύπρου
14:00