Απονομή Πιστοποιητικού ISO 45001:2018 Συστήματος ∆ιασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας

    Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο Πρυτανείας

    18 Απριλίου 2019       19:00 -Απονομή Πιστοποιητικού ISO 45001:2018 Συστήματος ∆ιασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας

Πρόσκληση

2019-04-18T19:00
Απονομή Πιστοποιητικού ISO 45001:2018 Συστήματος ∆ιασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας
Απονομή Πιστοποιητικού ISO 45001:2018 Συστήματος ∆ιασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας
19:00