«Υγιείς Πόλεις»: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

    Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο Πρυτανείας

    09 Απριλίου 2019       9:30 - 11:30«Υγιείς Πόλεις»: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρόσκληση

2019-04-09T9:30
«Υγιείς Πόλεις»: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
«Υγιείς Πόλεις»: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
9:30