Σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης - Διάλεξη 16η: Τεχνολογία και Αισθητική

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    28 Μαρτίου 2019       19:30 -Σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης - Διάλεξη 16η: Τεχνολογία και Αισθητική

Πρόσκληση

2019-03-28T19:30
Σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης - Διάλεξη 16η: Τεχνολογία και Αισθητική
Σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης - Διάλεξη 16η: Τεχνολογία και Αισθητική
19:30